Bokningsvillkor

Dessa villkor gäller för bokning av boende i Björnehuset 104 (Björnrike fågelvägen 104B, 846 94 Vemdalen). Villkoren gäller bokningar gjorda på www.björnehuset104.se och via telefon och e-post.

OBS! Vi hyr endast ut till familjer och vuxet sällskap (från 18 år och uppåt) och tillåter inte rökning i stugan. Husdjur är tillåtet mot en extra avgift.

PARTER

Björnehuset 104 (”stugan”) ägs av Per-Erik Johansson, Thomas Axelsson och Daniel Persson (stugägaren” eller ”vi”). Den som gör bokningen benämns som ”du” eller ”kunden”. Övriga resenärer/besökare anges som ”gäster”. Kunden ansvarar för alla gäster.

Kontaktuppgifter till Björnehuset 104:
E-post: bjornehuset104@gmail.com
Per-Erik Johansson: 076 11 32 492
Thomas Axelsson: 070 24 03 648
Daniel Persson: 070 55 22 817

STUGÄGARENS ANSVAR

Vi ansvarar för att:
– du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
– du får ett välkomstbrev med instruktioner och kod till ytterdörren i god tid innan ankomst.
– stugan stämmer överens med beskrivning.
– att du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
– du får disponera stugan från kl. 15 på ankomstdagen till kl. 11 på avresedagen. Vi reserverar oss för eventuella förseningar på grund av oförutsedda händelser med eller kring stugan. Försenad incheckningstid kompenseras inte.

BOKNING & BETALNING

Bokningen blir bindande för stugägaren och kunden när stugägaren har bekräftat bokningen och kunden betalat bokningsavgiften (eller hyran).

Om du gjort din bokning tidigare än 40 dagar före ankomstdag ska 20% av det totala hyresbeloppet betalas i bokningsavgift. Bokningsavgiften ska vara betald inom 10 dagar för att bokningen ska vara giltig. Resten av hyran ska bara betald senast 30 dagar innan ankomstdag.

Om du bokat 40-31 dagar före ankomstdagen eller senare betalas hela hyresbeloppet inom 10 dagar.

Bokningar gjorda 30 dagar före ankomst eller senare ska betalas samma dag som bokningen görs.

Om bokningsavgiften inte betalas i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om hyran inte betalas i tid räknas det som avbokning från din sida och då gäller reglerna om avbokning.

AVBOKNING

Avbokning kan göras muntligen eller skriftligen till oss via kontaktuppgifterna i början av dessa villkor.

Avbokning 41 dagar eller mer före ankomstdagen får göras helt kostnadsfritt.
Avbokning 31-40 dagar innan bokad ankomstdag debiteras 50% av hyran.
Avbokning 30 dagar före ankomstdag eller senare debiteras 90% av hyran.

AVBOKNINGSSKYDD

Avbokningsskydd kan endast tecknas i samband med bokningen. Avbokningsskyddet går inte att lägga till i efterhand. Avbokningsskyddet kostar 350 kr och innebär att du i vissa fall kan avboka fram till och med 4 dagar innan ankomstdagen (mot en expeditionsavgift på 250 kr).

Avbokningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när bokningen gjordes:

a) dödsfall, allvarlig sjukdom eller olycksfall som drabbat dig själv, maka/make, familj, sambo eller medresenär
b) inkallelse till försvarsmakten eller civilförsvaret
c) allvarlig oförutsedd händelse utom din kontroll, som inte kunde förutses när bokningen gjordes, och som medför att det orimligt för oss att begära att du ska stå fast vid bokningen, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intygen ska skickas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen. Avgiften för avbokningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

STUGANS UTRUSTNING

Rökning är förbjudet i stugan.

Detta finns i stugan/ingår i hyran:
– utrustning för självhushåll
– normal förbrukning av elektricitet och vatten
– ett täcke och en kudde per sovplats
– internet (wifi & kabel), eventuella störningar kompenseras inte då detta är en gratistjänst
– städutrustning inkl. förbrukningsmaterial
– avresestäd ingår alltid i hyran under vintersäsongen om inte annat avtalats vid bokningstillfället. Vår/sommar/höst kan avresestäd eventuellt köpas till.

Gästerna ansvarar för att själva ta med sig:
– sänglinne och handdukar
– toapapper
– förbrukningsartiklar som t.ex. diskborste, handdiskmedel, diskmaskinstabletter, tvättmedel, kaffefilter

RÄTTIGHETER & SKYLDIGHETER

Om stugägaren inte tillhandahåller stugan i utlovat skick och inte kan erbjuda en annan likvärdig stuga har du rätt att säga upp hyresavtalet. Stugägaren ska då betala tillbaka inbetald hyra med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan. Istället för att säga upp hyresavtalet kan du begära sänkt hyra.

Om kunden har klagomål ska dessa framföras så snart som möjligt, senast kl. 12:00 dagen efter ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen ska anmälas till stugägaren omgående så att vi får en chans att rätta till det.

Du har rätt att överlåta din bokning till annan person om vi inte har särskilda skäl att neka den nya kunden.

Vi hyr ut stugan till familjer och vuxet sällskap över 25 år. Om ålder inte kan styrkas med legitimation har vi rätt att neka tillträde till boendet. Stugan får inte användas för andra ändamål än semesterboende om inte annat avtalats vid bokningstillfället och du får inte låta fler gäster övernatta i stugan eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.

Stugägaren har rätt att avvisa kunder som bryter mot ovan nämnda skyldigheter eller som inte håller sig till de allmänna ordningsregler och bestämmelser som gäller.

FORCE MAJEURE

Både kunden och stugägaren har rätt att frångå hyresavtalet om stugan inte kan tillhandahållas på grund av krig, naturkatastrofer, längre avbrott i vatten- eller energiförsörjning, eldsvåda, eller andra liknande händelser som var du eller vi kan förutse eller påverka. Stugägaren ska då betala tillbaka hela hyresbeloppet med avdrag för den nytta du haft av stugan.

KLAGOMÅL/TVIST

Vi vill att du ska vara helt nöjd efter en vistelse i stugan. Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål så att vi har en chans att rätta till det. Dina möjligheter till rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kan komma överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden som består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

PERSONUPPGIFTER

General Data Protection Regulation (GDPR), eller Dataskyddsförordningen som den heter på svenska, syftar till att skydda fysiska personer i behandlingen av deras personuppgifter. Vi behöver samla in och spara kunders personuppgifter för att kunna hantera bokningar och betalningar.

För att hantera en bokning samlar vi in följande uppgifter:
– identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer
– kontaktuppgifter, t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress
– bokningsuppgifter, t.ex. bokningsnummer, reslängd, vistelsedatum och eventuella tillval
– Information om dina köp, t.ex. vad du köpt, när och hur du betalade samt annan betalningsinformation

För att hantera en avbokning samlar vi in de uppgifter som krävs för att styrka avbokningens giltighet, t.ex. hälsoinformation.

Uppgifterna lagras i vårt bokningssystem samt i pärmar och datorer hos stugägaren som säkerställer att uppgifterna inte sprids till obehöriga. Uppgifterna kan användas till direktmarknadsföring.

Du har rätt att få dina personuppgifter anonymiserade så länge detta inte påverkar möjligheten att genomföra bokningen eller strider mot andra lagar och förordningar. Du har rätt att klaga på personuppgiftshanteringen till tillsynsmyndighet. Du har rätt att få ett utdrag över alla uppgifter vi har om dig och var de finns.